Przysięga Programisty

Speaker

Łukasz Rybka

"Przysięga Programisty" [PL]

2021-05-12

@Smoczysko

Kim jestem?

 1. Łukasz Rybka
 2. CTO i współzałożyciel @ Cloud Corridor (www.cloudcorridor.com)
 3. Trener @ infoShare Academy bootcamp (infoshareacademy.com)
 4. Twórca Git Guts (www.gitguts.io)
 5. Full-stack developer z domieszką DevOps, wielbiciel legacy code

Agenda

 1. Geneza
 2. Uncle Bob
 3. Przysięga Programisty
 4. Dalsze kroki
 5. Q&A

Geneza

 1. Wolnym strzelcem stałem się w wieku 24 lat
 2. Własną firmę założyłem w 2017
 3. W 2019/20 roku wybuchła pandemia SARS-CoV-2 COVID-19
 4. Od 2020 roku musiałem zmagać się z problemami jakie niesie za sobą pandemia COVID-19

Clean Coders

Robert C. Martin

 1. Znany jako "Wujek Bob" (Uncle Bob)
 2. Jeden z 17 twórców Agile Manifesto
 3. Adwokat ("twórca") zasad SOLID
 4. Autor wielu książek ("Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices.", "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship.", "Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design.", ...)
 5. Regularny gość podcastu "Clean Coders"

Przysięga Hipokratesa #1

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

 1. "obowiązki te sumiennie spełniać,"
 2. "służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu,"
 3. "według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, (...)"
 4. "nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego,"

Przysięga Hipokratesa #2

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

 1. "strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić (...)"
 2. "stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić."

Przysięga Programisty

 1. Powstała w 2015 roku w formie postu na blogu (https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2015/11/18/TheProgrammersOath.html)
 2. Jej celem było rozpoczęcie dyskusji o potrzebie ustandaryzowania pewnych aspektów naszej profesji

Treść Przysięgi Programisty

In order to defend and preserve the honor of the profession of computer programmers, I Promise that, to the best of my ability and judgement:


W celu ochrony i zachowania honoru profesji programisty, przysięgam, że w miarę moich możliwości oraz osądu:

Punkt #1

I will not produce harmful code.

Punkt #2

The code that I produce will always be my best work. I will not knowingly allow code that is defective either in behavior or structure to accumulate.

Punkt #3

I will produce, with each release, a quick, sure, and repeatable proof that every element of the code works as it should.

Punkt #4

I will make frequent, small, releases so that I do not impede the progress of others.

Punkt #5

I will fearlessly and relentlessly improve my creations at every opportunity. I will never degrade them.

Punkt #6

I will do all that I can to keep the productivity of myself, and others, as high as possible. I will do nothing that decreases that productivity.

Punkt #7

I will continuously ensure that others can cover for me, and that I can cover for them.

Punkt #8

I will produce estimates that are honest both in magnitude and precision. I will not make promises without certainty.

Punkt #9

I will never stop learning and improving my craft.

Materiały

 1. https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2015/11/18/TheProgrammersOath.html
 2. https://devchat.tv/clean-coders/cc-010-the-programmers-oath-with-robert-uncle-bob-martin/
 3. https://devchat.tv/clean-coders/cc-014-the-programmers-oath-part-2-with-robert-c-uncle-bob-martin/
 4. https://www.themoderncraftsman.org

Q&A