Narzędzie CLI w 15 minut?!

Tworzenie i publikacja narzędzia CLI w Node.js może być nie tylko łatwa ale także bardzo szybka. W trakcie 15 minutowej sesji live coding stworzymy, skonfigurujemy oraz przetestujemy własne narzędzie, którym w późniejszym czasie będziemy mogli podzielić się z innymi.

Speaker

Łukasz Rybka

"Narzędzie CLI w 15 minut?!" [PL]

2020-03-11

@Smoczysko

Agenda

 1. Cel / motywacja
 2. Dostępne rozwiązania
 3. Live coding
 4. Instalacja i testowanie
 5. Q&A

Motywacja

A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

Charles Darwin

Typowe problemy

 1. Za dużo pracy dla zbyt małego zespołu
 2. Duża ilość aplikacji === duża ilość błędów
 3. Zmieniająca się architektura
 4. Zmieniająca się konfiguracja
 5. Obszerny nowy stack technologiczny

Dostępne rozwiązania

 1. Skrypty NodeJS w package.json?
 2. Task runner (Grunt/Gulp/...)?
 3. Własne narzędzie CLI?

Biblioteki

Do potrzeb demonstracyjnych skorzystamy z trzech bibliotek:

 1. commander - biblioteka upraszczająca pracę z konsolą (parsowanie argumentów)
 2. chalk - biblioteka ułatwiająca stylowanie komunikatów wypisywanych na konsoli
 3. node-fetch - port window.fetch dla Node.js (wsparcie dla Promise'ów)

Instalacja

 1. npm link - lokalnie
 2. npm install --global git+ssh://... - z repozytorium git
 3. npx - bez konieczności instalacji

Zasoby

 1. @smoczysko/numbers-api - paczka npm
 2. Smoczysko/numbers-api - kod źródłowy aplikacji

Q&A

See you next month at WarsawJS